16. DNI KULTURY BEZ BARIER

Zadanie ma charakter spotkań, przeglądu i prezentacji osób niepełnosprawnych. Składa się z cyklu imprez takich jak: spotkanie w ramach “drzwi otwartych” w placówce działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, koncerty, warsztaty fotograficzne, których owocem będzie wystawa, prezentacja artystyczna dorobku artystycznego ośrodków opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ,sesji fotograficznej, 25. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących “WIDZIEĆ INACZEJ”,

przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Projekt ma służyć zniesieniu barier i wykluczeniu oraz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Zaprezentowanie działalności i życia osób niepełnosprawnych poprzez włączenie lokalnej społeczności w ich działania. Pozwala nauczyć społeczeństwo pełnej tolerancji do osób dotkniętych różną niepełnosprawnością i włącza je w naturalny sposób w życie społeczności lokalnej.

 

  1. Dni Kultury bez Barier są cyklem imprez realizowanych w okresie jednego miesiąca. Projekt składać się będzie z następujących działań:

1) Projekcja filmu “Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego w kinie TUR. Dramat produkcji francusko – polsko – portugalsko -brytyjskiej. Film ukazuje niepełnosprawność osób niewidomych. Premiera miał miejsce 10 września 2012 r. podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W Polsce 12 kwietnia 2013 r. To film, który zastanawia i długo zostaje w pamięci. Poprzez projekcję filmu zachęca się osoby sprawne do zapoznania się z problemem ludzi niepełnosprawnych i zwraca uwagę, że oni żyją wśród nas

2) Droga Osoby Niepełnosprawnej do Aktywności Społecznej to impreza mająca pokazać życie osób niepełnosprawnych w ich środowisku i ukazująca zdolności artystyczne:

  1. a) “Drzwi Otwarte” w Środowiskowym Domu Samopomocy to jedno z działań pokazujące szerszej społeczności zdolności artystyczne, czym się zajmują i jak spędzają dzień podopieczni ośrodka.
  2. b) Koncert Elżbiety Adamiak, która zaprezentuje swoją twórczość i pasję śpiewania podopiecznym ośrodków oraz zaproszonej młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i mieszkańcom miasta.

3) Prezentacje artystyczne pt.”Tacy Sami” to wydarzenie, które ukazuje dorobek artystyczny placówek miasta Turku pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

4) XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących “Widzieć Inaczej” o Nagrodę Burmistrza Miasta Turku.

Przegląd składa się z części dopołudniowej w której wykonawcy biorą udział w przesłuchaniach konkursowych. Każdy wykonawca prezentuje program do 10 minut. Oceny prezentacji dokona profesjonalna komisja artystyczna. W komisji artystycznej udział wezmą: Laura Łącz, Arkadiusz Szostak, Krystian Weber. Komisja przyzna nagrody, wyróżnienia finansowe i za udział. Wszyscy uczestnicy

otrzymają dyplomy, wyżywienie, bezpłatny nocleg. W części popołudniowej odbędzie się koncert galowy.

 

W czasie trwania 16. Dni Kultury bez Barier będą odbywały się warsztaty fotograficzne pod hasłem “Sami o Sobie” w placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Materiał fotograficzny zebrany podczas warsztatów będzie wykorzystany do zorganizowania wystawy o osobach niepełnosprawnych ze zdjęciami wykonanymi przez nich i o nich pod okiem wykwalifikowanego fotografa Piotra Chlipalskiego. Fotografia jako element szeroko rozumianej arteterapii rozwija postrzeganie wzrokowe i twórcze

otaczającej nas rzeczywistości. Pogłębia wrażliwość i wzmaga chęć nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Dostarcza inspirujących wrażeń i przeżyć. Jest niezawodnym i niezastąpionym sposobem na poznawanie świata z całą jego różnorodnością i urodą. Istotą zadania jest spotkanie szkoleniowe osób niepełnosprawnych, umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności.

Projekt pt. 16 DNI KULTURY BEZ BARIER został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 000 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury