kino3d

Cele projektu

Realizacja projektu ma bardzo duże znaczenie zarówno dla Beneficjenta, którym jest Miejski Dom Kultury w Turku, jak i dla całej społeczności lokalnej, ponieważ w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury.

 W wyniku realizacji projektu Dom Kultury zamierza:

  •  rozwiązać problemy kina „TUR” związane m.in. z trudnościami w pozyskaniu kopii od dystrybutorów, niską frekwencją, niskimi przychodami, które w konsekwencji mogłyby porowadzić do zamknięcia placówki ( cel ekonomiczny),
  •  długofalową poprawę warunków funkcjonowania kina,
  •  zwiększyć konkurencyjność kina poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty oraz zwiększenie standardu obiektu,
  •  zniwelować różnice w dostępie do produktów kultury pomiędzy mieszkańcami Turku i okolic a większymi ośrodkami miejskimi,
  •  aktywizować życie kulturalne lokalnej społeczności,
  •  rozszerzyć zasięg oddziaływania kina – zwiększyć liczbę osób korzystających z usług placówki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI