Czym sA� cookies

Co to sA� pliki cookies?

Pliki cookies lub cookies a�� pliki tekstowe zawierajA�ce informacje dotyczA�ce ustawieA� urzA�dzenia (np. komputer, tablet, telefon) z ktA?rego korzystasz odwiedzajA�c naszA� stronA� internetowA� (serwis), po to aby serwis ten prawidA�owo wyA�wietlaA� siA� na Twoim urzA�dzeniu. Pliki cookies pozwalajA� na optymalizacjA� ustawieA� serwisu do ustawieA� Twojego urzA�dzenia rA?wnieA? przy nastA�pnych odwiedzinach serwisu przez Ciebie. Wtedy mechanizmy serwisu odczytujA� informacje z plikA?w cookies zapisanych na Twoim urzA�dzeniu i dostosowujA� parametry serwisu do zawartych tam treA�ci.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plikA?w cookies
W ramach serwisu wykorzystujemy nastA�pujA�ce rodzaje plikA?w cookies: a) cookies sesyjne; oraz b) cookies staA�e.

Cookies sesyjne a�� sA� przechowywane na Twoim urzA�dzeniu do momentu zakoA�czenia korzystania z przeglA�darki lub wylogowania siA� z serwisu (jeA?eli serwis przewiduje takA� funkcjonalnoA�A�). Cookies sesyjne majA� za zadanie optymalizacjA� poruszania siA� w serwisie, np. poprzez zapamiA�tanie ustawieA� zalogowanego w serwisie uA?ytkownika (jeA?eli serwis przewiduje takA� funkcjonalnoA�A�).
Cookies staA�e – sA� przechowywane na Twoim urzA�dzeniu do momentu ich usuniA�cia przez Ciebie, chyba A?e parametry urzA�dzenia na ktA?rym korzystasz z serwisu majA� za zadanie wczeA�niejsze ich usuniA�cie (np. poprzez ustawienia domyA�lne). Cookies sesyjne majA� za zadanie optymalizacjA� poruszania siA� w serwisie poprzez korzystanie z informacji o poprzednich wizytach, jak rA?wnieA? wykorzystaniu informacji z innych plikA?w cookies, zachowanych w zwiA�zku z wizytami w innych serwisach.
PrzykA�adowe informacje jakie mogA� byA� umieszczane na Twoim urzA�dzeniu w plikach cookies to dane dotyczA�ce: logowania, wyA�wietlonych reklam, oddanych gA�osA?w w konskursach itp.

Cookies od partnerA?w serwisu
Za pomocA� serwisu mogA� byA� teA? umieszczane cookies pochodzA�ce od partnerA?w serwisu, jak np. facebook.com.
Takie umieszczanie plikA?w cookies przez partnerA?w serwisu uregulowane jest jednak oddzielnymi politykami cookies tych partnerA?w. PrzykA�adowo, polityka cookies serwisu faceook dostA�pna jest pod adresem: http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

MoA?liwoA�A� zarzA�dzani plikami cookies przez parametry Twojego urzA�dzenia
PamiA�taj, A?e moA?esz samodzielnie skonfigurowaA� opcje swojego urzA�dzenia tak aby decydowaA� czy pozwalasz na zapisywanie plikA?w cookies na Twoim urzA�dzeniu oraz w jakim zakresie. W tym celu moA?esz np. wybraA� odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglA�darki internetowej.
PrzykA�adowe informacje o cookies (wA�A�czanie/wyA�A�czanie, blokowanie, usuwanie) dla niektA?rych przeglA�darek znajdziesz pod nastA�pujA�cymi adresami:
dla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
dla Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8):
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Ograniczenia w zapisywaniu plikA?w cookies
PamiA�taj, A?e brak akceptacji niektA?rych lub wszystkich plikA?w cookies moA?e spowodowaA� brak moA?liwoA�ci poprawnego korzystania z serwisu lub ograniczenia jego funkcjonalnoA�ci.