Dom Kultury +

Program Dom Kultury+, ktA?rego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z zaA�oA?eniami Paktu dla Kultury. Celem dziaA�aA� podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostA�pu do kultury, stworzenie warunkA?w sprzyjajA�cych rozwojowi wspA?A�pracy, komunikacji, pobudzenie aktywnoA�ci obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunkA?w sprzyjajA�cych nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.