Raport z diagnozy – Dom Kultury +

Raport z diagnozy

Autorzy: Anna Mielczarek-Żejmo, Mariusz Kwiatkowski.

Publikacja jest dostępna na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) Treść licencji jest dostępna na stronie  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode)