Rozstrzygnięcie konkursu na Inicjatywę Lokalną – podsumowanie