Karta uczestnictwa – XV Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej