Galeria

XII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecęcej i Młodzieżowej MIKROFON SCENA I TY

20 lutego odbył się 12.Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej MIKROFON, SCENA i TY. Zaprezentowało się 47 wykonawców. Były to prezentacje indywidualne, duety i zespołowe. Komisja artystyczna w składzie: Aleksandra Gajewska, Agata Pszczoła i Krystian Weber miała trudny wybór. Nagrodziła następujących wykonawców: Kategoria szkoły podstawowe kl. I - III I miejsce - Maria Szewczyńska - MDK Turek II miejsce - Michalina Kurek - SP 5 Turek III miejsce - Maja Szamborska - SP w Malanowie Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Gryglewska - Stowarzyszenie "Przystań" Kategoria szkoły podstawowe kl. IV - VI I miejsce - Amelia Sobczyk - SP 1 w Turku II miejsce - Antonina Zommer - MDK w Turku III miejsce - Martyna Radosz - MDK w Turku Wyróżnienia otrzymali: Lilianna Hanczaruk - SP Chrząblice, Antonina Iglikowska - MDK Turek, Amelia Janas - SP Żuki, Hanna Kujawińska - SP w Przykonie, Anna Medycka - SP w Kunach. Kategoria szkoły podstawowe kl. VII - VIII I MIejsce - Hanna Harasna - Stowarzyszenie "Przystań" Wyróżnienie - Maja Łakomicka - ZSP w Dobrej Kategoria szkoły ponadpodstwowe I miejsce - Zofia Bąk - LO w Turku II miejsce - Mateusz Maćczak - Stowarzyszenie "Przystań" III miejsce - Adrian Przybył - ZST Turek Wyróżnienia otrzymali: Dominika Grzebielucha - MDK w Turku, Natalia Iciek - LO w Turku, Martyna Kowalec - LO w Turku, Natalia Majda - GOK Wozownia w Brudzewie, OLiwia Tomczyk - ZST w Turku. Organizatorem Festiwalu był Miejski Dom Kultury w Turku we współpracy z palcówkami kulturalno - oświatowymi z terenu miasta Turku i Powiatu Tureckiego. Nagrody dla wykonawców ufundowało Starostwo Powiatowe w Turku, które wręczył Paweł Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Turku. Wspaniałym prezentacjom przysłuchiwali się goście: Jerzy Kurzawa - Zastępca Burmistrza Miasta Turku i Sławomir Kosobudzki - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Turku. Gratulujemy wszystkim wykonawcom, nauczycielom, instruktorom. Dziękujemy turkowskiej publiczności i rodzicom.

zobacz także galerie na: