Karta uczestnictwa XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidzących WIDZIEĆ INACZEJ