kino3d

Kino 3d – informacje o projekcie

ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA „TUR” W TURKU
W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU
DO DÓBR I USŁUG KULTURY

Informacje o projekcie

Przedmiotem projektu jest modernizacja kina „TUR” w Turku w zakresie zmiany sposobu odtwarzania filmów tj. stworzenie warunków do projekcji cyfrowej, z możliwością odtwarzania filmów w formacie trójwymiarowym 3D. więcej

Przedmiot projektu stanowi istotny i integralny element rozwoju lokalnej oferty kulturowej, w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy jakości i warunków funkcjonowania kultury oraz aktywizacji życia kulturalnego regionu, podnosi zarazem jego walory turystyczne, społeczne i gospodarcze odnosząc się wprost do celów WRPO. Ponadto realizacja projektu zgodna jest z założeniami:

 •  Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. , cel strategiczny 1.Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku, cel operacyjny 1.3.Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 •  Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, cel strategiczny: zrównoważenie rozwoju kultury w regionach, cel cząstkowy 3:zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
 •  Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego na lata 2001 – 2015, cel strategiczny nr 4:Rozwój infrastruktury społecznej –podnoszenie jakości życia, program 4.1.1Aktywizacja życia kulturalnego.
 •  Strategii Rozwoju Miasta Turku na lata 2000-2015, cel strategiczny: zadowalający poziom życia społecznego i zdrowotnego mieszkańców, cel operacyjny: dobrze rozwinięta działalność kulturalna.

Projekt jest kontynuacją działań modernizacyjnych prowadzonych od kilku lat w kinie.

Dotychczas udało się:

 •  zakupić program kasowy i drukarkę fiskalną do sprzedaży biletów (rok 2005),
 •  zakupić projektor 35mm KINOTON FP20 A(rok 2007),
 •  wymienić ekran na perełkowy PERLUX (biały) o wymiarach 10m x 4m (rok 2008),
 •  dozbroić system nagłośnienia do wersji cyfrowej Dolby Digital z procesorem CP 500 (rok 2008),
 •  przeprowadzić roboty remontowe elewacji budynku kina obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków na elewacji, naprawę instalacji odgromowej oraz naprawę chodów (rok 2009).

Realizacja projektu obejmuje:

• Zakup, dostawę i montaż zestawu kina cyfrowego , w skład którego wchodzą m.in.:

tzw.  Zestaw podstawowy:

 •  kinowy projektor cyfrowy,
 •  serwer kina cyfrowego,
 •  procesor wizyjny,
 •  obiektyw projekcyjny,
 •  panel (komputer do obsługi),
 •  lampa ksenonowa,
 •  układ do projekcji 3D,
 • okulary do projekcji 3D (307 sztuk)

tzw. uzupełniający:

 • srebrna folia ekranowa,
 • okulary do projekcji 3D (3207 sztuk).

• prace adaptacyjne w kinie:

 •  remont kabiny projekcyjnej ( w tym wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia, zainstalowanie specjalnej platformy antypoślizgowej na potrzeby wózków inwalidzkich.

Okres realizacji projektu: 15.09.2011r. – 30.06.2012r.

Całkowity koszt projektu: 505 923,80 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 145 788,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI