Regulamin 8. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej