Konkurs “Najciekawsze Sołeckie, Osiedlowe lub Działkowe Stoisko Dożynkowe