Historia

JednA� z najwaA?niejszych instytucji w odradzajA�cym siA� A?yciu spoA�eczno – kulturalnym w wyzwolonym Turku byA� Powiatowy Dom Kultury, powoA�any UchwaA�A� Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Turku.
Otwarcie Powiatowego Domu Kultury odbyA�o siA� 1 wrzeA�nia 1954 roku. SiedzibA� placA?wki do roku 1990 byA� budynek Domu StraA?aka przy ul. 1 Maja 8 (obecnie 3 Maja 8).

PlacA?wka obejmowaA�a swoim zasiA�giem miasto i gminy powiatu tureckiego.
W latach 1954-1991 Domem Kultury kierowali kolejno: Eugeniusz Sobczak, Henryk Lisowski, Jan Brudek, Andrzej Winkler, Hanna KruszyA�ska-Majcherek, Henryk Bartosik, Henryk Wieruchowski, Krystyna MA�otkiewicz.

WaA?ne daty z dziaA�alnoA�ci Domu Kultury:

 

  • 1962 a�� utworzono w Powiatowym Domu Kultury sekretariat Turkowskiego Towarzystwa Kultury.
  • 1963 a�� powstaA�a Powiatowa Poradnia Instrukcyjno – Metodyczna, ktA?rej zadaniem byA�a pomoc wiejskim klubom, placA?wkom oA�wiatowo – wychowawczym i organizacjom spoA�ecznym w dziaA�alnoA�ci kulturalnoi��oA�wiatowej i amatorskiego ruchu artystycznego.
  • 1969 a�� powstaA�o Kino FilmA?w OA�wiatowych WIEDZA. WyA�wietlano w nim filmy fabularne i dokumentalne oraz bajki dla dzieci.
  • 1969 a�� przyjA�cie przez Powiatowy Dom Kultury klubu a�zTA�czaa�? przy ul. SpA?A�dzielcA?w 4. 1972 a�� utworzono IzbA� MuzealnA� gromadzA�cA� zbiory archeologiczne , etnograficzne oraz pamiA�tki zwiA�zane z okupacyjnA� przeszA�oA�ciA� miasta i powiatu.
  • 1975 a�� w zwiA�zku ze zmianA� administracyjnego podziaA�u kraju PDK staA� siA� Miejskim Domem Kultury obejmujA�cym swoim zasiA�giem dziaA�ania miasto Turek.
  • 1990 a�� Rada Miejsca uchwaA�A� z dnia 23 kwietnia przekazaA�a w zarzA�d Miejskiemu Domowi Kultury budynek przy ul. T. KoA�ciuszki 13, dawniej zajmowany przez PZPR.
  • 1993 a�� Miejski Dom Kultury otrzymaA� w zarzA�d kino a�zTura�? przy ul. A�eromskiego 1.