Regulamin XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidząvcych WIDZIEĆ INACZEJ