Turek i okolice w obiektywie kalejdoskopu

Po wielu latach udało się doprowadzić do realizacji przedsięwzięcie polegające na konserwacji i digitalizacji taśm filmowych wytworzonych przez Amatorski Klub Filmowy Kalejdoskop,  działający w Turku na przełomie lat 60/70 ubiegłego wieku. Jego spuściznę stanowią filmy dokumentalne, fabularne, reportaże a nawet filmy animowane.

To element projektu pn. „Turek i okolice w obiektywie Kalejdoskopu” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.  Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje także m.in. opracowanie i wydanie Kroniki Klubu z multimedialną formą prezentacji ich twórczości; wakacyjne, plenerowe kino objazdowe we wszystkich gminach powiatu oraz organizację uroczystej Gali podsumowującej projekt, połączonej z obchodami 50–lecia utworzenia AKF Kalejdoskop.    Dodatkowo warto wspomnieć, że wszystkie zdigitalizowane filmy zostaną uzupełnione o audiodeskrypcję, dzięki czemu staną się również dostępne dla osób niesłyszących.

Dzięki realizacji projektu zostanie ocalone, utrwalone i rozpowszechnione lokalne dziedzictwo kulturowe związane z twórczością AKF Kalejdoskop  a zdigitalizowany materiał stanowił będzie ważne źródło historyczne do badań nad historią regionu.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Autor tekstu: Małgorzata Pięta

Informacja dostępna na licencji CC-BY4.0

Treść licencji dostepna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl

Licencja Creative Commons

<a rel=”license” href=”Creative’http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License</a>.<br />W oparciu o utwór dostępny pod adresem <a xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”dct:source”>www.mdk.turek.pl</a><br />Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”cc:morePermissions”>www.mdk.turek.pl</a>.