Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie dziecięcych talentów i wyobraźni. Uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i pobudzają do własnych działań. Prowadzone w przyjaznej atmosferze, często w formie zabawy,  kształtują umiejętność pracy w grupie, rozwijają zmysł estetyczny oraz zdolności manualne. Wśród dzieci uczestniczących w zajęciach mamy laureatów w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki ,  godz. 13:20 godz 16.20
Przedział wiekowy: 5 – 12 lat
Koszt: 30 zł/miesiąc
Opiekun: Katarzyna Cieślak

rok kulturalno -oświatowy 2016/2017

grupa II  rok kulturalno oświatowy 2015/2016