Informacje nt. RODO / KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury
    Kościuszki 13, 62–700 Turek;
  • w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań ustawowych, statutowych, promocyjnych, edukacyjnych, związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną, związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanych z ochroną Pani/Pana interesów, związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy domu kultury, oraz dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, doradczych, wspierających dochodzenie roszczeń;

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, ale zawsze na podstawie przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionego okresu Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji;

6) posiada Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować odmową wykonania usług;

10) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;

11) administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

I N F O R M A C J A

Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury, odbywających się w budynku przy ulicy T. Kościuszki 13 w Turku, Kinie TUR przy ulicy  St. Żeromskiego 1 w Turku, na terenie otwartym w mieście Turku wyrażają tym samym Państwo zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w celu wykorzystania zdjęć w mediach lub w galerii na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku w mediach lub na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury, prosimy przed wejściem na imprezę zgłosić to pracownikowi domu kultury wykonującemu zdjęcia.

Ze względu na ochronę prywatności osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych  Miejskiego Domu Kultury prosimy Państwa o takie fotografowanie/filmowanie, które nie prowadzi do utrwalania wizerunku osób trzecich.

Pin It