Miejski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII SP z terenu miasta Turku.

Cel konkursu:

Kontynuacja tradycji wielkanocnej związanej ze zdobieniem jajek, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie wrażliwości i sprawności manualnych.

W ocenie nie będą brane pod uwagę prace przypominające ozdoby choinkowe

oraz zwierzątka wykonane na bazie wydmuszki!

1. Każdy uczestnik może wykonać 1-3 prace przestrzenne (połączone razem).

2. Materiał bazowy:  forma przestrzenna: wydmuszki jaj kurzych, gęsich, jaja styropianowe, akrylowe, plastikowe.

Forma przestrzenna powinna zawierać przewleczoną przez środek lub w inny sposób trwale dołączoną wstążeczkę lub sznurek w celu ułatwienia ekspozycji prac .

3. Do każdej pracy prosimy o dołączenie metryczki z danymi : imię i nazwisko, klasa, tel. kontaktowy (autora pracy lub rodzica), szkoła oraz zgodę RODO na możliwość publikacji prac i danych autora.

4. Technika prac- dowolna (z wyłączeniem cekinów, korali, kamieni, i innych ozdób biżuterii oraz jaj ażurowych).

Prace prosimy dostarczyć do MDK, ul. Kościuszki 13 do dn. 4 kwietnia 2022 r.

5. Autorom najciekawszych prac komisja przyzna nagrody rzeczowe. Nie dopuszcza się do udziału w konkursie prac zakupionych lub wykonanych przez osoby trzecie.

6. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać do końca kwietna br.

7. Prace nagrodzone będą prezentowane na FB  MDK.

8. Laureaci o wynikach i sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Klauzula Informacyjna

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Pin It