Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń

Przedmiot

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Turku, w tym holu wejściowego, trzech pomieszczeń magazynowych na parterze oraz toalet. Ponadto, w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do nowego studia nagrań.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych, funkcjonalnych i użytkowych budynku MDK.

Organ realizujący projekt

Wnioskodawca: Gmina Miejska Turek

Realizator: Miejski Dom Kultury w Turku

Całkowity koszt

268.741,36PLN

Kwota dofinansowania z Programu Kulisy Kultury

130.000,00LN

Źródła finansowania

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

·        Województwo Wielkopolskie w ramach Programu „Kulisy Kultury”

·        budżet Gminy Miejskiej Turek

 sww
Pin It